Úvodní strana

Letošní Vesmírné dobrodružství se uskuteční v termínu 10. - 17. srpna        Hledáme 42 odvážných dobrodruhů        Doprava z Vyškova na kosmodrom Vřesovice zajištěna 

Kontakt
Mgr. Radka Hanzlová
tel.: 732 387 834
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Chcete svým dětem dopřát kvalitně prožitý týden v přírodě? Každý rok pro Vás pořádá spolek táborníků pod záštitou TJ Sokol Lhota dětský stanový tábor. Týden od 10. do 17. srpna 2019 bude opět nabitý dobrodružstvím, zážitky, kamarádstvím... To vše v krásné přírodě pod vedením zkušených a školených vedoucích. Detaily postupně zveřejňujeme zde na webu a našem Facebooku.


Vzhledem k dlouhodobě rostoucím nákladům na uspořádání tábora, mezi které patří zvyšování cen potravin a energií stejně jako služeb (autobusová doprava a pronájem tábořiště), které nebyly několik let promítnuty do ceny tábora (poslední nárůst ceny proběhl mezi lety 2015 a 2016), jsme od tábora 2019 nuceni zvýšit poplatek za jednoho účastníka na 2100 Kč na týden (4000 Kč za dva sourozence). Stále platí, že tábory pořádáme, protože nás to baví, a to ve svém volném čase a bez finanční odměny! Největší odměnou jsou pro nás spokojené děti po krásném týdnu na táboře :-)


O proplacení letního dětského tábora můžete mimo jiné požádat na MěÚ (kdekoliv), odbor sociální, oddělení hmotné nouze, kde si můžete podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu letního dětského tábora. O tom, zda vám bude tato dávka přiznána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Plakátek tábora 2019

Informační novinky:

Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.