Úvodní strana

Letošní téma: Zbojníci z Vřesovického lesa        Termín 11. - 18. srpna 2018        Kapacita 45 dětí ve věku 7 - 15 let NAPLNĚNA        Doprava autobusem z Vyškova do tábořiště ve Vřesovicích a zpět 

Kontakt
Mgr. Radka Hanzlová
tel.: 732 387 834
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Kapacita tábora 2018 byla naplněna, víc zbojníků se nám do chatrčí bohužel už nevejde!


Chcete svým dětem dopřát kvalitně prožitý týden v přírodě? Každý rok pro Vás pořádá spolek táborníků pod záštitou TJ Sokol Lhota dětský stanový tábor. Týden od 11. do 18. srpna 2018 bude opět nabitý dobrodružstvím, zážitky, kamarádstvím... To vše v krásné přírodě pod vedením zkušených a školených vedoucích. Detaily budeme postupně zveřejňovat zde na webu a našem Facebooku.


Přihlášky na tábor (ke stažení) vyřizuje Raduzz, proto je prosím zasílejte na adresu uvedenou v přihlášce. Kontaktujte ji i s dalšími otázkami a prosbami. Obrátit se samozřejmě vždy můžete i na hlavního vedoucího Vožu.


O proplacení letního dětského tábora můžete mimo jiné požádat na MěÚ (kdekoliv), odbor sociální, oddělení hmotné nouze, kde si můžete podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu letního dětského tábora. O tom, zda vám bude tato dávka přiznána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Plakátek tábora 2018

Informační novinky:

Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.