Úvodní strana

Tábor 2017 Asterix a Obelix: mise Kleopatra se opět velmi povedl!        Na výpravu se vydalo 44 kvalifikovaných dělníků - dětí ve věku 7 - 15 let - kapacita byla naplněna!        Doprava autobusem z Vyškova do tábořiště ve Vřesovicích        Tábor 2018 je již v přípravě! 

Kontakt
Mgr. Radka Hanzlová
tel.: 732 387 834
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Chcete svým dětem dopřát kvalitně prožitý týden v přírodě? Každý rok pro Vás pořádá spolek táborníků pod záštitou TJ Sokol Lhota dětský stanový tábor. Týden od 12. do 19. srpna 2017 byl opět nabitý dobrodružstvím, zážitky, kamarádstvím... To vše v krásné přírodě pod vedením zkušených a školených vedoucích. Tábor 2018 už je v přípravě! Detaily budeme postupně zveřejňovat zde na webu a našem Facebooku.


Přihlášky na tábor (ke stažení) vyřizuje Raduzz, proto je prosím zasílejte na adresu uvedenou v přihlášce. Kontaktujte ji i s dalšími otázkami a prosbami. Obrátit se samozřejmě vždy můžete i na hlavního vedoucího Vožu.


O proplacení letního dětského tábora můžete mimo jiné požádat na MěÚ (kdekoliv), odbor sociální, oddělení hmotné nouze, kde si můžete podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu letního dětského tábora. O tom, zda vám bude tato dávka přiznána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Informační novinky:

Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.