Úvodní strana

V srpnu 2018 se za dobrodružstvím vydalo 46 zbojníků z Vřesovického lesa        Zážitky a fotky z tábora zpracováváme        Informace k příštímu roku budeme postupně zveřejňovat 

Kontakt
Mgr. Radka Hanzlová
tel.: 732 387 834
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Kontaktní osoba (přihlášky):

Hlavní vedoucí:

Napsat nám můžete i na táborové facebookové stránky

Informační novinky:

Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.