Úvodní strana

Postihla nás zlatá horečka!        Na Tábor 2022 se vydáme jako ZLATOKOPOVÉ        Termín 13. - 20. srpna 2022        Kapacita 42 zlatokopek a zlatokopů ve věku 7 - 15 let        Tábořiště TJ Sokol Vyškov ve Vřesovicích        Doprava autobusem z Vyškova až na místo 

Kontakt
Mgr. Barbora Pažická
tel.: 732 222 647
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

S radostí všem oznamujeme, že tábor v roce 2022 bude! Na vymýšlení programu usilovně pracujeme a další informace zveřejníme na webu a Facebooku jakmile je poskládáme dohromady. Jisté jsou termín 13. - 20. srpna 2022, tábořiště ve Vřesovicích jako vždy a samozřejmě i duchem nestárnoucí kolektiv vedoucích, kteří se na všechny po roční pauze už moc těší!


Vzhledem ke skokově rostoucím nákladům na uspořádání tábora, mezi které patří zvyšování cen potravin stejně jako pravidelné navyšování ceny pronájmu tábořiště a autobusové dopravy, v neposlední řadě pak bezprecedentní zdražení elektrické energie, jsme bohužel opět nuceni zvýšit poplatek za jednoho účastníka na 2700 Kč na týden (5200 Kč za dva sourozence). Pevně doufáme, že tato cena bude dostačující pro pokrytí hákladů i v následujících letech (minulá cena platila od roku 2019, předchozí pak od roku 2016) a nebudeme nuceni přistoupit k jejímu dalšímu navýšení. Stále platí, že tábory pořádáme, protože nás to baví, a to ve svém volném čase a bez finanční odměny! Největší odměnou jsou pro nás spokojené děti po krásném týdnu na táboře :-)


O proplacení letního dětského tábora můžete mimo jiné požádat na MěÚ (kdekoliv), odbor sociální, oddělení hmotné nouze, kde si můžete podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu letního dětského tábora. O tom, zda vám bude tato dávka přiznána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.


Plakátek tábora 2022

Informační novinky:

Po roční pauze jsme rádi, že tábor v roce 2022 bude!


Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.