Úvodní strana

V srpnu 2018 se za dobrodružstvím vydalo 46 zbojníků z Vřesovického lesa        Zážitky a fotky z tábora zpracováváme        Informace k příštímu roku budeme postupně zveřejňovat 

Kontakt
Mgr. Radka Hanzlová
tel.: 732 387 834
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Chcete svým dětem dopřát kvalitně prožitý týden v přírodě? Každý rok pro Vás pořádá spolek táborníků pod záštitou TJ Sokol Lhota dětský stanový tábor. Týden od 11. do 18. srpna 2018 byl opět nabitý dobrodružstvím, zážitky, kamarádstvím... To vše v krásné přírodě pod vedením zkušených a školených vedoucích. Detaily postupně zveřejňujeme zde na webu a našem Facebooku.


O proplacení letního dětského tábora můžete mimo jiné požádat na MěÚ (kdekoliv), odbor sociální, oddělení hmotné nouze, kde si můžete podat žádost o mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu letního dětského tábora. O tom, zda vám bude tato dávka přiznána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Informační novinky:

Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.