Úvodní strana

Postihla nás zlatá horečka!        Na Tábor 2022 se vydáme jako ZLATOKOPOVÉ        Termín 13. - 20. srpna 2022        Kapacita 42 zlatokopek a zlatokopů ve věku 7 - 15 let        Tábořiště TJ Sokol Vyškov ve Vřesovicích        Doprava autobusem z Vyškova až na místo 

Kontakt
Mgr. Barbora Pažická
tel.: 732 222 647
Ing. Jan Voženílek
tel.: 736 258 103
Borovice.cz

Jsme skupina (minimálně duchem) mladých lidí, kteří se jako děti setkali na táboře, vyrostli až do stavu vedoucích a přebrali štafetu v pořádání tábora. Přestože jsme různorodí, spojuje nás nadšení z dětské radosti, která je pro nás odměnou za celoroční snahu při přípravách tábora.


Foto

Jan "Voža" Voženílek - hlavní vedoucí od roku 2007

se narodil ve Vyškově v roce 1985. Po složení maturity na zdejším Gymnáziu vystudoval informatiku na VUT v Brně a dal se na programování (vývoj softwaru). V současné době pracuje jako produktový manažer v nadnárodní IT firmě. Na tábory jezdí od roku 1999, vedoucím byl poprvé v roce 2001

Kurzy: Cvičitel sokolské všestrannosti III. třídy (2002)
Cvičitel Pobytu v přírodě (2004)
  • seminář Iniciativní hry a Lanové aktivity (2008)
  • seminář Výtvarné aktivity a Hry v přírodě (2009)
  • seminář Výtvarné aktivity a Táborové hry (2013)
  • seminář Táborové hry (2017)
  • seminář Funkční trénink (2018)
Hovězí masa - Dokonalé minutkové úpravy (2016)
Koníčky: sport - kolo, volejbal, lyže
kytara; dále blbosti všeho druhu

Foto

Barbora "Baruš" Pažická – vedoucí od roku 2002

se narodila v Brně v roce 1986. Vystudovala Speciální pedagogiku a učitelství pro 1. stupeň ZŠ na UP v Olomouci a učila na prvním stupni základní školy v Přerově. V současné době se naplno věnuje mateřským povinnostem.

Kurzy: Instruktor lyžování (2007)
Instruktor vodní turistiky (2009)
kurz první pomoci u Českého červeného kříže - Základní normy zdravotnických znalostí (2013)
seminář Výtvarné aktivity a Táborové hry (2013)
seminář Táborové hry (2017)
kurzy a semináře v rámci studia na VŠ
Koníčky: cokoliv co se děje s partou fajn lidí
lyže, rafting, plavání, jezdění na tábory

Foto

Radka "Raduzz" Hanzlová (ještě před chvilou Tihelková) – vedoucí od roku 2004

se narodila ve Vyškově v roce 1989. Získala magisterský titul oboru Mikrobiologie na MU v Brně. Momentálně přebývá v Brdských lesích a pracuje jako...ďas.

Kurzy: Zdravotník zotavovacích akcí (2010)
Školení hlavních vedoucích dětských táborů (2012, akreditace MŠMT)
Odborná příprava pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase (2012, akreditace MŠMT)
seminář Výtvarné aktivity a Táborové hry (2013)
Zdravotník zotavovacích akcí (2017)
Cvičitel sokolské všestrannosti III. třídy (2017)
Koníčky: vysokohorská turistika, výtvarné techniky a hlavně práce s dětmi :)

Foto

Tomáš "Boeing" Večeře – vedoucí od roku 2003

se narodil jednoho krásného nedělního odpoledne v roce 1988. Po maturitě vstoupil do řad Armády ČR (v hodnosti vraníka...).

Kurzy: seminář Lanové aktivity a Iniciativní hry (2013)
seminář Funkční trénink (2018)
(zbytek podléhá vojenskému tajemství)
Koníčky: vysokohorská turistika a lezení, plavání, squash
neamerická filmová tvorba
jednorožci a sběr motýlů

Foto

Libor "Libi" Konečný - vedoucí od roku 2013

se narodil v roce 1997 a pochází z velkoměsta pod názvem Terešov. Je velký milovník zvířat (jak na talíři, tak na vodítku).

Koníčky: čtyřakordní hudba
sporty všeho druhu (však nejoblíbenější je gaučing)

Foto

Martin Pokorný - vedoucí od roku 2014

přišel na svět začátkem prázdnin roku 1998 a pohybuje se v okolí Vyškova, nejčastěji v doprovodu dobrého jídla.


Foto

Blanka "Blanča" Musilová (v pravěku Hrníčková) – vedoucí, zdravuška

se narodila v roce 1987. Povoláním zdravotní sestřička, je plná elánu a nadšení pro vše nové a nepoznané :)

Koníčky: Turistika, geocaching, četba
v zimě lyže nebo snowboard
okrajově kynologie a psí sporty (i ty "nepsí")
kromě 4 vlastních dětí samozřejmě i děti všeho druhu

Foto

Petr "Pedro" Musil – vedoucí a holka pro všechno

se narodil v průběhu Vánoc roku 1979. Do táborového kolektivu se přiženil, nicméně pro práci s dětmi má jednu z nejvyšších dosažených kvalifikací z nás všech: čtyřnásobný otec. Na fotce je to ten vlevo.


Foto

Martin "Maté" Hanzl – přivdán roku 2016

přišel na svět na jaře roku 1986. Je expert na zaměřování mostů a vymýšlení azimutů.


Foto

Kristýna "Kika" Maťáková – pomahatel od roku 2017

přišla na svět v září roku 2001 a bydlí v Brně. Do řad vedoucích se přidala po 7 letech jako dítě.


Foto

Hanča "Saduš" Hrdličková – celoživotní saduška

s malou přestávkou se táborů účastní od roku 1999, přičemž se vždy starala o zranění dětí - jak jejich výrobu, tak ošetření Septonexxxem.


Foto

Nicol "Nikča" Maťáková – pomahatel od roku 2019

přišla na svět v září roku 2003 a bydlí v Brně. Do řad vedoucích se přidala po 8 letech jako dítě.


Foto

Miroslav "Míra" Dvořáček – pomahatel od roku 2019

se narodil roku 2004 a přebývá ve velkoměstě zvaném Hlubočany. Do řad vedoucích se přidal po 3 letech jako dítě.


Foto

Maxim "Max" Bordessoule – pomahatel od roku 2019

se narodil roku 2002 a přebývá v Anglii. Do řad vedoucích se přidal po 6 letech jako dítě.


Foto

Taz

nám všem dělá na táborech radost, jenom Blance a Petrovi starosti. Jeho oblíbenou činností je plavání, ať už v rybníce nebo odpadní jámě.

Informační novinky:

Po roční pauze jsme rádi, že tábor v roce 2022 bude!


Od roku 2016 používá TJ Sokol Lhota nové číslo účtu speciálně pro platby tábora: 2901006652/2010


Upozorňujeme, že dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví nelze přijmout na tábor dítě, které se nepodrobilo všem povinným očkováním.


O proplacení tábora můžete požádat u zaměstnavatele, na městském úřadě či u své zdravotní pojišťovny.